Profil společnosti

Po vzájemné dohodě bývalých zaměstnanců firmy, která se též zabývala rekonstrukcemi kulturních památek, vzniklo v dubnu 2003 stavební sdružení čtyř fyzických osob. Členové tohoto společenství získali již mnoho zkušeností, v dnešní době  již v tak  citlivém prostředí kulturních památek. V prvním roce působnosti se sdružení podílelo na několika archeologických výzkumech pod NPÚ Pardubice a realizacích rekonstrukcí a zajišťování kulturněhistorických staveb menšího rozsahu. Na těchto zakázkách, za sedm měsíců, činil obrat 2 400 000,00 Kč. Díky těmto skutečnostem vzniká již za první rok působení relativně dostačující technologické i strojní zázemí pro kvalitnější zajištění nabízených prací. Vzhledem k úspěšným realizacím výše uvedeného druhu zakázek a již nedostačujícímu oprávnění pro rekonstrukce objektů většího rozsahu, vzniká na jaře roku 2004 společnost s ručním omezeným REHIS s.r.o., jejímiž jednateli se stávají Jan Švadlenka a Zdeněk Špicl. Praxe těchto osob s realizacemi památkových objektů, zvláště kamenného, hrázděného řádkového zdiva je v současnosti 20 let. S ohledem na kvalitu a specifičnost nabízených řemeslných prací, zaměstnáváme do 10 zaměstnanců, z nichž  je většina stabilních, dobře proškolených a zkušených řemeslníků.

Dodnes si společnost udržuje velmi dobrou spolupráci se subjekty v památkovém sektoru, je tomu tak hlavně díky kvalitním výsledkům dosaženým při obnově památkově chráněných objektů.  V roce 2010, 2011 jsme rozšířili působnost i v zahraničním sektoru a to podílem na úspěšné realizaci obnovy NKP Beckov na Slovensku.

Firma klade již od začátku své činnosti při realizaci zakázek důraz na maximální opatrnost s ohledem na prostředí, ve kterém se pohybuje. V neposlední řadě také dodržuje serióznost při stanovování cen, termínů a záručních lhůt.

Všem členům firmy není lhostejné konečné vzezření jakékoliv kulturní památky a kladou si za cíl i nadále se zlepšovat v profesionálním přístupu tak, aby se naše kulturní bohatství zachovalo v co možná nejlepší kvalitě a svým vzhledem co nejvíce přibližovalo vzhledu dob minulých.

Kontakt

REHIS s.r.o.
Kpt. Nováka 3959
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 602 612 015
Tel.: +420 602 612 016
rehis@centrum.cz